Önéletrajz

Hadarits Ferencnek hívnak, a Diagnózisok Kft-t 1994-ben alapítottam.

Szakmai önéletrajzom a következő:

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium biológia tagozatán tett érettségi vizsga után orvosdoktori diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem, 1982-ben. Az egyetemi évek alatt az Élettani Intézetben neurofiziologiai kutatásokban vettem részt Dr. Grastyán Endre és Dr. Buzsáki György professzorok vezetésével.

Az egyetem befejezése után a Vas Megyei Markusovszky Kórházban, annak Pathologiai Osztályán helyezkedtem el, első szakvizsgámat kórbonctan-kórszövettan szaktárgyból 1986-ban szereztem. A mindennapi rutinmunkában való részvételen túl specialitásként a vesebetegségek pathologiai diagnosztikáját, az ehhez elengedhetetlen immunfluoreszcens metodikát tanultam. 1992-ben a kórház Cytodiagnosztikai Laboratóriumába kerültem. Ezen szakma legmagasabb fokú, a Nemzetközi Cytologiai Akadémia (The International Academy of Cytology, Chicago, USA) továbbképzését (Tutorial on Clinical Cytology) 1994-ben végeztem el, Bécsben. Cytopathologusként részben, mint a laboratórium méhnyakrák előszűrő-asszisztenseinek egyik orvos-vezetője, részben, mint aspiratios cytologiai vizsgálatokat végző orvos tevékenykedtem. Ezzel a Markusovszky kórházban is akkor megkezdett emlőrák-szűrő programban aktívan vettem részt. A nőgyógyászati cytologia (méhnyakrák-szűrés) minőségi javításaként a kórház első, – akkor egyetlen – molekuláris szintű diagnosztikai vizsgálatát, Human Papilloma Vírusok DNS szintű identifikálását sikerült megvalósítani.

Második szakvizsgámat klinikai laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok szaktárgyból tettem, 1996-ban. A Központi Laboratóriumban ezután is, elsősorban annak immunológiai részlegén dolgoztam. A különböző immunológiai vizsgálatokon túl főként flow-cytometriával foglalkoztam. Ezen időszakban sikerült megkezdenünk – az addig végzett immunstátusz méréseken túl – a hematológiai proliferatív betegségek – elsősorban leukémiák, limfomák – immun-fenotipizálását.

1997-től – másodállásban – a Szentgotthárdi Városi Rendelőintézet Laboratóriumának orvos-vezetője vagyok. A Rendelőintézet átalakításával párhuzamosan (1998-99. majd 2014.) a Laboratórium csaknem teljes automatizációját, valamint számítógépes fejlesztését, laboratóriumi informatikai rendszer bevezetését végeztük el.

2000-2001-ben a Pennsylvaniai Állami Egyetem (Pennsylvania State University) Orvosi facultásán, Hersheyben (The Milton S. Hershey Medical Center, College of Medicine, Hershey), a Viselkedéstudományi Intézetben (Department of Behavioral Science), Ralph Norgren laboratóriumában, az agykutatásban, ízérzés-kutatásban dolgoztam.

2002 márciusában szereztem harmadik szakvizsgámat, cytopathologia szaktárgyból.

2002. február 1-től a Körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Laboratóriumát vezetem. Az elmúlt években sok új vizsgálatot sikerült bevezetnünk, elavult metodikák helyett modernebbeket alkalmazunk, a vizsgálatokat kérő orvosokkal/háziorvosokkal – internet alapú, ezzel a korábbinál jóval gyorsabb – kommunikációt is megvalósítottunk.

2003-tól 2008-ig főiskolai docensként tanítottam a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Egészségtudományi Tanszékén. 2006 májusában az Európai Uniós Leonardo Program keretében a Bolognai Egyetem Élet és Sporttudományi tanszékén vendég előadó voltam. 2013-tól a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Szombathelyi Képzési Központjában többféle tantárgyat is tanítottam – anatómia, élettan, orvosi latin, patológia.

2005. augusztus elsejétől kinevezést nyertem a Vas Megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi Laboratóriumának osztályvezető főorvosi állására.

2011-ben védtem meg PhD értekezésemet „Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusai és a vér triglicerid szintje közötti kapcsolat átlag magyar népességben, metabolikus szindrómás és stroke-os betegekben” címmel.

Tagja vagyok a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai, a Magyar Pathologus, és a Magyar Cytologus Társaságoknak, a Szombathelyi Tudományos Társaságnak (Societas Scientiatum Savariensis), valamint a Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testületének (MTA VATT). A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 2010-ben Pándy emlékéremmel tüntetett ki. 2011-ben a Markusovszky Kórházban a Kórház Kiváló Orvosa kitüntetést kaptam. Egyéb társadalmi tevékenységként 1990 és 2006 között többféle feladatot láttam el a Magyar illetve a Vas Megyei Orvosi Kamarában. 2004-től a Körmendi Lions Club tagja vagyok, 2011-14 között, három évig annak elnöke voltam.

Nős vagyok, feleségem Dr. Stánitz Éva Vas megye tisztifőorvosa. Három gyermekünk van. Viktória nemzetközi közgazdász, Londonban dolgozik, Orsolya általános orvos, a Semmelweis Egyetem I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján szakorvosjelölt, Júlia a Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán végzett, szociológus, a MOL Zrt-nél dolgozik.
Diagnózisok Kft. - Magyar